Cautare
  Cauta
 
 
Login
Utilizator:  
Parola:      

 
 
Newsletter
E-mail:   
 
 
 
 

Pasi pentru infiintarea unei farmacii

Pasi pentru infiintarea unei farmacii
publicat de Farmacie.ro la data de 02.03.2009

Conform normei din 11/09/2001, privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, farmaciile vor fi amplasate in cladiri adecvate, la parter, cu acces direct din artera de circulatie. Nu este admisa amplasarea acestora in spatii cu destinatia de locuinta.

In incinta spitalelor in cadrul carora functionează farmacii ca sectii ale acestora nu este permisa infiintarea farmaciilor publice (de circuit deschis).

 

Infiintarea unei farmacii in mediul urban se face in functie de numarul de locuitori, dupa cum urmeaza:
   - in municipiul Bucuresti, o farmacie la 3.000 de locuitori;
   - in orasele resedinta de judet, o farmacie la 3.500 de locuitori;
   - in alte orase, o farmacie la 4.000 de locuitori.

Obtinerea autorizatiei de functionare pentru unitatile farmaceutice de distributie-farmacie, depozit, drogherie - se face in baza cererii pentru planificarea inspectiei farmaceutice si a urmatoarelor documente, care se depun la Ministerul Sanatatii- Directia generala farmaceutica:

a) cerere tip
b) personalul angajat - schema organizatorica a personalului in functie de marimea unitatii, cerintele de calificare in domeniu, contractele de munca ale personalului de specialitate angajat si avizul de libera practica;
c) avizul conform al colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind infiintarea unitatii farmaceutice
d) actul constitutiv al societatii comerciale (statutul si/sau contractul) pentru farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice, drogherii si ordinul ministrului sanatatii de aprobare a structurii unitatii sanitare, insotit de anexa in care este prevazuta farmacia, in cazul farmaciei de circuit inchis;
e) incheierea irevocabila a judecătorului delegat pentru autorizarea si inmatricularea societatii comerciale sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva;
f) copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului si, daca este cazul, cerere de mentiune la registrul comertului pentru inregistrarea sediului unitatilor farmaceutice;
g) schita si datele privind localul unitatii (amplasare, constructie, compartimentare, legaturi functionale conforme cu prezentele norme - sursa de apa potabila, echipament de preparare a apei distilate, conditii de temperatura si umiditate);
h) dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura, masa de analiza;
i) autorizatia sanitara de functionare pentru farmaciile de circuit inchis si anexele la certificatul de inregistrare la registrul comertului pentru farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice si drogherii;
j) dovada detinerii spatiului;
k) lista cuprinzand literatura de specialitate si legislatia in vigoare.


Localul farmaciei trebuie sa fie amplasat pe strazi accesibile, la parterul cladirilor; in complexele de sanatate; daca nu poate fi amplasat la parter, acesta poate fi situat numai la etajul 1.
In cladirile in care se afla si locuinta farmacistului, farmacia va fi complet separata de aceasta.
Este interzisa amplasarea farmaciei in baraci de lemn, aluminiu, garaje si in apartamente cu destinatie de locuinta.Localul farmaciei va avea o suprafata utila de minimum 50 m2, excluzand din aceasta suprafata holurile si grupurile sociale.

 

Localul farmaciei in mediul urban va avea urmatoarele incaperi:


a)  - oficina este incaperea in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor.
     - oficina are o suprafata de minimum 16 m2;
     - oficina cuprinde un spatiu destinat discutiei confidentiale cu pacientul;
     - dotarea cu mobilier va cuprinde mese de oficina, dulapuri si rafturi destinate pastrarii produselor


b) receptura este incaperea in care se prepara prescriptiile magistrale; in aceasta incapere are acces numai personalul de specialitate care lucreaza in farmacie; dotarea cu mobilier trebuie sa cuprinda mese de receptura, dulapuri speciale pentru substante toxice, stupefiante, psihotrope si precursori (Separanda si Venena) si dulapuri pentru pastrarea substantelor farmaceutice; receptura va fi dotata cu vesela si cu aparatura de mssura, necesare pentru prepararea retetelor magistrale; aparatura va fi verificata metrologic anual sau ori de cate ori este nevoie;
  

c) laboratorul este incaperea in care se prepara produsele oficinale elaborate conform Farmacopeii Romane in vigoare; in aceasta incapere se va amenaja si masa de analiza;
   - laboratorul va fi dotat cu sursa de apa potabilă, gaze, canalizare;
   - dotarea cu mobilier va cuprinde mese de laborator, dulapuri si rafturi destinate pastrarii diviziunilor, ambalajelor de uz farmaceutic si veselei folosite in farmacie;
   - laboratorul va fi dotat cu vesela si aparatura de masura, necesare pentru prepararea produselor oficinale.
    In cazul in care spatiul destinat recepturii este suficient de mare, se poate organiza si laboratorul in aceeasi incapere;
  

d) echipamentul destinat obtinerii apei distilate se va amplasa an receptura sau in laborator. In cazul in care localitatea nu are apa curenta sau calitatea apei potabile nu este corespunzatoare, farmacia poate achizitiona apa distilata de la o unitate autorizata de Ministerul Sanatatii, care va fi insotita de documente care sa ateste calitatea acesteia;
  

e) depozitul este incaperea in care se stocheaza si se asigura conservarea medicamentelor, a produselor igienico-cosmetice si a dispozitivelor medicale. Separat se vor organiza spatii destinate depozitarii substantelor farmaceutice, substantelor inflamabile si a ambalajelor de uz farmaceutic:
   - depozitul va fi dotat cu un sistem de asigurare a temperaturii si a umiditatii necesare conservarii produselor
   - dotarea cu mobilier va cuprinde rafturi metalice sau din alt material usor lavabil si rezistent la foc, paleti, daca este cazul, si dulapuri;
   - depozitul va fi dotat cu frigider pentru pastrarea medicamentelor care impun conditii de pastrare speciale;
   - depozitul va cuprinde spatii sau dulapuri destinate pastrarii produselor toxice, stupefiante si psihotrope, amenajate conform legislatiei specifice;
  

f) grupul sanitar  - va cuprinde vestiar, spalator si toaleta;   

 

g) biroul farmacistului-sef.
   

Incăperile farmaciei vor fi astfel amplasate incat sa existe legaturi functionale intre ele, iar cele destinate prepararii retetelor magistrale si oficinale, cele destinate prepararii apei distilate, precum si ale grupului social vor avea peretii acoperiti cu materiale lavabile, iar pardoselile vor fi acoperite cu mozaic, gresie sau linoleum.


Copyright © 2006-2018 PrimeSpace  Termeni si conditii